Rydd et kulturminne tilbyr skoler, barnehager og idrettslag stipend på kr 4.000,- for å rydde og gjøre det tilgjengelig omkring et kulturminne i sitt nærmiljø. Formålet er at dette skal bygge bevissthet om lokale kulturminner og gjøre barn og unge stolte over sitt nærmiljø.  Et av prosjektene tidligere aksjoner var å rydde rundt Dronning Sonja`s barndomshjem på Maihaugen (Foto: Camilla Damgård/Maihaugen)

Ryddeaksjonen har som mål å  bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne  lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien. Ny aksjon ble lansert høsten 2017.

Første ryddeaksjonen til Norsk Kulturarv ble arrangert i år 2000.  Fra før hadde vi god erfaring med aksjonen «Ta et tak». Med «Rydd et kulturminne» blir barn og unge engasjert til å ta del i lokalt kulturminnevern. Aksjonen skaper en unik arena hvor barn og unge blir kjent med sin kulturarv, samtidig som de aktivt tar del i bevaring og formidling av kulturarven. Takket være samarbeidspartnere, både finansielle og andre, kan denne aksjonen arrangeres. Tildelte midler blir brukt til stipend og premiering.

Vi har noen restmidler som vi deler ut. Send en enkel søknad og tre bilder av prosjektet som skal ryddes til randi@kulturarv.no så behandler vi fortløpende så lenge vi har midler igjen.

Litt statistikk fra tidligere aksjoner:

AksjonerGjennomførte prosjekterUtdelte midler
Ryddeaksjonen 200053ingen andre tilgjengelige tall
Ryddeaksjonen 2002226kr. 565 000
Ryddeaksjonen 2005220kr. 1000 000
Ryddeaksjonen 2007209kr. 750 000
Ryddeaksjon 2009300kr. 1 248 000
Ryddeaksjon 201155kr. 390 000
Ryddeaksjon 2013111kr. 1 145 000
Ryddeaksjon 201574 søknaderkr. 325 000
​Ryddeaksjon 201670 søknaderkr. 340 000

Totalt har vi gjennom aksjonene delt ut ca 5,8 millioner kroner til prosjekter som har engasjert over 35000 barn og unge.

Europeiske priser

I 2012 ble Stiftelsen Norsk Kulturarv tildelt Europa Nostras kulturvernpris og EU-kommisjonens Grand Prix Award. Det var første gangen Grand Prix Award ble tildelt et norsk initiativ. Norsk Kulturarvs prosjekt «Rydd et kulturminne» ble utvalgt i konkurranse med 39 andre kandidater fra hele Europa. Med EU kommisjonens Grand Prix Award 2012 fulgte en gavesjekk på 10 000 Euro.