«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus, driftsbygninger, stabbur, naust mm. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. (Foto: Hilde Falch-Krokå)

28.februar 2024 bevilget Stiftelsen UNI 10 nye millioner til oss, slik at vi kan sette i gang en ny «Ta et tak» aksjon.

Lenke til søknadsskjema ligger her:

https://soknad.stiftelsenuni.no/#calls/opencalls

​Kriterier

Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Alder har også betydning for søknaden. Prosjektet skal ikke være påbegynt når man søker om tilskudd.

Tilskuddet betales ikke ut før prosjektet er ferdig.For å få utbetalt tilskuddet kreves det at det leveres et prosjektregnskap sammen med kvitteringer/faktura på utgiftene og det skal legges med dokumentasjon fra bank på at det er betalt. Det skal også legges med  bilder som viser det ferdige prosjektet. Det utbetales ingenting for egeninnsats, dugnad og egne materialer. Hvis de totale kostnadene i sluttregnskapet blir lavere enn budsjettert, kan det føre til reduksjon i tilskuddet.

Hvorfor en «Ta et tak»-aksjon?

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at vår støtte har stor betydning for disse bygningenes fremtid, og den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Vi opplever stadig forespørsler fra eiere og brukere av bevaringsverdige hus, og det er forstemmende ikke å kunne imøtekomme forespørsler der vår støtte bidrar til å hindre forfall.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet. Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarvverdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

Den første aksjonen starta i 1998.

Litt historikk

 • 1998/99: 1593 søknader, 879 fikk tildelt midler. Kr 4 000 000 ble delt ut
 • 2000/01: 1492 søknader, 801 fikk tildelt midler. Kr 2 000 000,- ble delt ut
 • 2002/03: 563 søknader, 115 fikk tildelt midler. Kr 950 000,- ble delt ut
 • 2004/05: 245 fikk tilsagn. Kr  1 530 000 ble delt  ut
 • 2008: 325 søknader, 104 fikk tilsagn. Kr 1 550 000,- ble delt ut
 • 2009: 242 søknader, 75 fikk tilsagn. Kr 1 230 000 ble delt ut
 • 2010: 115 søknader, 30 fikk tilsagn. Ca kr 600 000 ble delt ut
 • 2011: 118 søknader, 37 fikk tilsagn. Kr 500 000 ble delt ut
 • 2012: 141 søkere fikk tilsagn. Kr 2 500 000 ble delt ut
 • 2014/15:  289 søknader til skadeforebyggende, 46 fikk innvilget 59 søknader til el-kontroll, 56 fikk innvilget kr 1 500 000 å dele ut
 • 2016/17: 130 søknader, 110 fikk tilsagn. Kr 3.000.000,- ble delt ut.
 • 2017/18: 303 søknader, 228 fikk tilsagn kr 6 250 000,- ble delt ut
 • 2019/20:    352 søknader, 211 fikk tilsagn  kr 7 620 000,- ble delt ut. (Av disse var det 151 søknader på «Uthus i nord», og 105 av disse ble innvilga)
 • 2020/21: 485 søknader, 308 fikk tilsagn, kr 10 410 000 ble delt ut
 • 2021/22 : 380 søknader, 312 fikk tilsagn, kr 10 000 000 ble delt ut
 • 2022/23: 378 søknader, 313 fikk tilsagn, kr 10 000 000 ble delt ut

Det er i første rekke Stiftelsen UNI som har vært vår bidragsyter til «Ta et tak»-aksjonene.