Ta elevene eller ungene dine med på skattejakt i kulturarven med fiks ferdige skoleoppgaver på nett! Gratis undervisningsopplegg for alle årstrinn og en rekke fag.

Kulturarvskolen er realisert i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Undervisningsoppgavene på kulturarvskolen.no er utviklet for å pirre skapergleden, engasjementet og utforskertrangen hos elevene, og lar dem oppdage og lære av sporene etter mennesker som har levd i Norge før oss.

På oppgavesiden finner du ferdige undervisningsopplegg for ulike klassetrinn og en rekke fag. Elevene får blant annet mulighet til å lage digitale bøker, filmer, byggverk, tidslinjer, quizer, med mer. Kulturarvskolen byr også en enkel innføring i hva kulturarv og kulturminner er med video og klassequiz, samt oversikt over viktige kulturminner i alle Norges fylker.

Kulturarven i læreplanen

I opplæringsloven heter det at opplæringen i skole og lærebedrift skal åpne dører mot verden og framtiden, og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. I loven står det videre at opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Til både elever og lære – måtte dere få lærerike dager på www.kulturarvskolen.no!