Øvre-Eide gård

Bergen

Med en helt unik beliggenhet i idylliske omgivelser ved Jordalsvannet i Eidsvåg i Åsane, finner du Øvre-Eide Gård. Kun 5 minutter med bil fra Bergen sentrum! Både gården og det vakre hovedhuset har historiske røtter helt tilbake til 1500-tallet. Her driver vi gårdsdrift, og i

Våler Kommunelokale

Våler

De fleste i Våler har et forhold til kommunelokalet, eller ”Kommun”, som det heter på folkemunne. For bygda er anlegget et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid. Dette var Vålers stolthet da det sto ferdig i 1910 og det er det fortsatt 110 år senere. Den gang som nå bidrar anlegget til å gi Vålbyen sitt særpreg.

Lier Bygdetun

Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige,
medlemmer av Historielaget og andre frivillige foreninger.

Løvøy Gamle Handelsted

Løvøy Gamle Handelssted har en rik historisk bakgrunn med arkeologiske funn og fornminner fra tidlig vikingtid, med bl.a. en godt synlig runestein fra år 800-900.

Numedalsbanen

Numedalsbanen er den 92,8 km lange jernbanestrekningen fra Kongsberg til Rødberg. Hele strekningen ligger i Viken. Persontrafikk innstilt fra 1. januar 1989 etter et stortingsvedtak.

Nordgardsetra 4H-seter

Nordgardsetra er ei av de best bevarte setrene i Lardal med over 120 år gamle kultur-tradisjoner. De fleste gårdene i Lardal sluttet å bruke setrene sine i perioden 1945 – 1960, og den siste sluttet å setre på Nordgardsetra i 1961. Det var ei felles setergrend med 8 seterrettshavere, tre grunneiere og mange hus (opprinnelig 16 hus), noen riktig gamle og noen av nyere dato.
Flere av husa var på vei mot forfall på denne fine setervollen på Nordgardsetra.

Hafslund hovedgård

Sarpsborg

Jordbruk, fiske og fangst samt den sentrale beliggenheten ved Sarpsfossen dannet grunnlaget for Hafslund Hovedgård, som opprinnelig trolig var et krongods. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne.
Det har vært fast bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken ligger helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Første ledd i navnet er mannsnavnet Hafr.

Møllebyen i Moss

Moss

Møllebyen ligger ved Mossefossen og anses som byens vugge og tyngdepunkt for industriell utvikling. I dag fremstår Møllebyen som en prisbelønnet bydel for bl.a. sine arkitektoniske og miljømessige løsninger