Kulturarv – en investering for fremtiden

Nyheter

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport

Vern gjennom bruk

Stiftelsen Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål om å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.

Norsk Kulturarv på FB

Det er hyggelig når en av våre skribenter til magasinet Kulturarven gjennom mange år kommer på besøk.Takk for besøket Eystein Hjelme See MoreSee Less
View on Facebook
Neslandportalen: Ein dåm av mellomalder. Sjå på denne filmen av denne portalen, som er laga av treskjærarar frå Hjerleid skule- og handverkssenter. (Tekst: Ove Kirkestuen og video Even Slette Hansen)Neslandsporten vart avduka ved Vest-Telemark Museum tidlig i september i år.Det var i 2019 at Tokke Historielag drog det heile i gang med rekonstruksjon av kyrkjedøra frå Botnedalen. Men noko mangla. Før vi opnar døra til ei stavkyrkje, blir vi nemleg møtt av ein portal.Da var teiknar og illustratør Anders Kvåle Rue frå Flatdal god å ha. Med sin store kunnskap om vikingtid og mellomalder har han studert mange kyrkjeportalar, og det var han som sette historielaget på sporet av Neslandportalen. Dessutan teikna og tolka han dei bibelske motiva som vart eit godt grunnlag for treskjerarane sitt arbeid.Kvåle Rue seier at døra og portalen mest truleg er frå same område og same tid (1200-talet). Han ser heller ikkje bort frå at desse særmerkte mellomalderobjekta frå Vest-Telemark kan ha høyrt samaTil stades i Vest-Telemark Museum var treskjerarane som har laga portalen. Alle er elevar og lærlingar ved Hjerleid skule- og handverksenter på Dovre. Læremeister og ansvarleg for treskjeringa, Even Slette Hansen, hadde også teke turen saman med rektor på Hjerleid, Helle Hundevadt. Ifylgje Ingrid Grøstad Johnson og Anders Kvåle Rue heldt dei ein god presentasjon av arbeidet som er gjort.Rektor Hundevadt var svært takksam for oppdraget, der Vest-Telemark museum har vore med å fullføre prosjektet.Ho takka også Sparebankstiftelsen DNB. Gjennom Håndverksløftet gjev dei midlar slik at ein kan ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om tradisjonelt handverk. Prosjektleiar i stiftinga, Tuva Løkse, seier at det ville vere for gale om denne kunnskapen gjekk tapt.Rekonstruksjonen av Neslandportalen har altså skjedd mykje takka vere samarbeidet mellom Hjerleid på Dovre og eit aktivt miljø i Telemark. Det er verdt å merke seg at dei som laga Botnedalsdøra, også har eit forhold til Hjerleid. Smeden Steven Carpenter frå Kongsberg har fleire gongar vore gjestelærar i bygda nord i Gudbrandsdalen. Der gjekk han også til topps i meisterklassa under NM i smiing i fjor. Da den andre smeden, Johannes Barstad frå Flatdal, var elev på Hjerleid for fire år sidan, sa han dette til Vest-Telemark Blad: denne kunnskapen. Handverkaren og kunstnaren gjev produkta sjel. Ein fabrikk maktar ikkje det.Men utvekslinga stoppar ikkje der. Håkon Fjågesund frå Seljord som gjorde trearbeidet til Botnedalsdøra, har også vore innom Hjerleid. Da han studerte «Utøvande, tradisjonelt bygghandverk» ved NTNU i Trondheim, hadde han fire vekers praksis på Dovre. Der fekk han sin laftedebut under bygging av ein paviljong til Vinter-OL for ungdom på Lillehammer i 2016. See MoreSee Less
View on Facebook