Om Hjerleid skole- og håndverksenter

Hjerleid er et skole- og håndverksenter der flere bedrifter og organisasjoner samarbeider om å videreføre arven fra Hjerleid Handverksskole fra 1886.

Hjerleid Handverkskole AS er eid av to ideelle organisasjoner, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Hjerleid handverksskole er en friskole, etablert i 2004. Skolens formål er å drifte og utvikle videregående opplæring i tradisjonshåndverk etter godkjente læreplaner. Som elev kan du søke om stipend og lån hos Lånekassen.

Senter for Bygdekultur er en bedrift som tilbyr kurs i mange ulike handverksteknikker og arrangerer seminarer og utstillinger. Senter for bygdekultur har lærlingeplasser i treskjærerfaget og i smedfaget.

Les mer om skolen og kurstilbudene.