Øvre-Eide gård

Bergen

Med en helt unik beliggenhet i idylliske omgivelser ved Jordalsvannet i Eidsvåg i Åsane, finner du Øvre-Eide Gård. Kun 5 minutter med bil fra Bergen sentrum! Både gården og det vakre hovedhuset har historiske røtter helt tilbake til 1500-tallet. Her driver vi gårdsdrift, og i

Øyer kirke

oyer

Kirken på Orrestad er nevnt første gang i 1323, men man vet ikke når den ble bygd. Kirken var en treskipet stavkirke som brant ned i 1722 etter et lynnedslag. Til reisingen av nåværende kirke er det knyttet et par

Tretten kirke

oyer

Tretten kirke ble innviet 12. september 1728 og fikk navnet «Vår Frelsers Kirke». Den erstattet en tømret langkirke fra 1580-årene som var blitt for liten. Den gamle kirken lå lenger oppe i dalsida, på Kjørkjehaugen. Det finnes samme type sagn

Våler Kommunelokale

Våler

De fleste i Våler har et forhold til kommunelokalet, eller ”Kommun”, som det heter på folkemunne. For bygda er anlegget et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid. Dette var Vålers stolthet da det sto ferdig i 1910 og det er det fortsatt 110 år senere. Den gang som nå bidrar anlegget til å gi Vålbyen sitt særpreg.

Lier Bygdetun

Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige,
medlemmer av Historielaget og andre frivillige foreninger.

Løvøy Gamle Handelsted

Løvøy Gamle Handelssted har en rik historisk bakgrunn med arkeologiske funn og fornminner fra tidlig vikingtid, med bl.a. en godt synlig runestein fra år 800-900.

DS «Turisten»

Marker

DS «Turisten» er en dampbåt bygget på Nylands mekaniske verksted i Christiania i 1887. Båten var byggenummer 65. DS «Turisten» gikk som passasjer- og godsbåt på Haldenkanalen fra 1887 til 1963. Lengde: 26 m Fartøysbredde: 4,39 m Passasjerer: 150 (1907); 65 inkl

Rødenes kirke

Marker

Rødenes kirke er en middelaldersk langkirke, bygget ca. 1230 i Marker kommune, Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var