KIK – Kurs i kommunene (Foto: Finnmark Fylkeskommune)

Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke kulturmiljøkompetansen i kommunene og å sette kulturminner, kulturmiljø og landskap på den lokalpolitiske dagsorden. Kurset er gratis for alle deltagerne.

I år skal det tilbys et todagers kurs for kommunene i Finnmark, Rogaland, Buskerud og Nordland.

Målgruppen er ansatte i kommunene som arbeider med arealplanlegging, byggesaksbehandling og kulturminner.

Aktuelle temaer vil være Kulturminner, kulturmiljø og landskap, Arealplan og byggesak, Kulturarv og klima, og Kulturarv som ressurs.

Tid og sted for årets kurs er:

Finnmark: 17-18. april, på Scandic Alta. Dette kurset er gjennomført.

Rogaland: 4-5. juni, på Clarion Hotel Energy, Stavanger. Påmelding på lenken under her:

https://online3.superoffice.com/Cust27508/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-FqqfF9kD

Buskerud: 17-18. september, på Sundvolden Hotel. Påmelding på lenken under her:

https://online3.superoffice.com/Cust27508/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-CXxp4ZtE

Nordland: 8-9. oktober, på Scandic Havet, Bodø. Påmelding på lenken under her:

https://online3.superoffice.com/Cust27508/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-VmVIhKBU