Stiftelsen Norsk Kulturarv er opptatt av at du/dere skal ha tillit til oss, og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon, og hvordan vi bruker den. Den tar også for seg hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Behandlingsansvarlig
Stiftelsen Norsk Kulturarvs direktør er ansvarleg for selskapet behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, tittel,  adresse, telefonnummer og e-postadresse samt  fødselsår på enkeltmedlemmer

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og annen service/oppfølging i forbindelse med din kontakt med oss i Stiftelsen Norsk Kulturarv.( via e-post, telefon, SMS og postutsendelser)

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, tittel, adresse, telefon, fødselsdato og e-postadresse benyttes for å oppfylle vår avtale med deg. Dette gjelder for medlemskap og søknader på våre aksjoner Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap/søknad via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider, epost eller brev i forbindelse med din bestilling, søknad eller avtale
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi blir rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister så lenge du er medlem hos oss, og i 5 år etter at medlemskapet har opphørt.
Søknader til våre aksjoner og kursdeltakere/arrangementsdeltakere, lagres i 10 år. Dette fordi vi har behov for å ha tilgang til historikken for vårt videre arbeid.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav til enhver tid.