Vi fant 19 resultater for ditt søk.

Leiar: Kulturarv for barn og unge

«Norsk kulturarv skal i alt sitt virke arbeida for å skapa inspirasjon, engasjement og auka kunnskap om kulturarv hjå barn og unge.»

Tale til Sulheim

Styreleiar i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl, heldt tale til Christian Sulheim under utdelinga av æresprisen førre veke. Her kan du lesa tala i sin heilskap.

– Jeg er et systemmenneske

– Kulturminnevernet trenger åpenhet og politisk interesse – med mange stemmer, ulikt verdisyn og frisk meningsutveksling. Det som er synd, er at synspunktene ofte er preget av at søkelyset rettes mot personer mer enn mot sak. Jeg ønsker mer debatt om kulturminnevern enn om personer.

Røros samarbeider aktivt med Norsk Kulturarv

Ordfører Hans Vintervold, verdensarv­ koordinator Erlend Gjelsvik og hotelldirektør Mikael Forselius representerer et rørosmiljø som er opptatt av å bruke kulturarven aktivt i pro lering og nærings­ utvikling

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022 til Stange Vestbygd

Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Kriteriene den gang var å dokumentere biologiske verdier, kulturminner og opplevelsesverdier. Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å synliggjøre disse verdiene og tilrettelegge for bruk

Tid for budeieløft!

(Foto: Siv Beate Eggen)

I mange tusen år har husdyra beitet i utmarksområdene våre. Denne høstingen av beiteressursene har foregått både i skog og fjellområder. Folk og buskap fulgte liene oppover fra garden til setra der gras ble forvandlet til melk og ost. Innmarka hjemme på garden fikk dermed stå i fred for dyremuler store deler av vekstsesongen og ble brukt til dyrking av korn, rotfrukter, vinterfôr og andre nyttevekster. Seterdrifta er skriftlig dokumentert i Gulatingslova i middelalderen, og man antar setring var vanlig lenge før loven om den ble nedtegnet.

Takk Ivar!

Med Ivar Odnes sin bortgang, har vi i Stiftelsen Norsk Kulturarv mista ein av våre ivrigaste og viktigaste støttespelarar dei siste 10 åra. Ivar vart innvalgt som styrerepresentant for Norsk Kulturarv den 28. oktober 2009. Da hoppa han rett inn i stolen som nestleiar, og har òg vore leiar for styret. Han var valgt som representant for ein av stiftarane våre – Oppland Fylkeskommune.

Fristen nærmar seg

Fristen for å rydde kulturminner er ute, men det er framleis mogleg å søkje ut neste veke. Vil du eller nokon skular, barnehagar eller lag/foreiningar søkje? (Foto: Bente Fønnebø)

Mesterhuset får ny portal

Senter for bygdekultur på Hjerleid har fullført arbeidet med kopien av portal og inngangsdør til mesterhuset ved reiparbana i bydelen Sandviken i Bergen.