Ressurshefte

Del
Norsk Smaksskule ressurshefte for arbeid med smak i skolen er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Kulturarv og lærere som tidligere har deltatt på Norsk Smaksskule. Veronica Johansen (Alta), Anita Rennemo (Dalsbygda) og Martha Valstad Holla (Hjartdal) har alle deltatt før og bidratt til ressursheftet. I tillegg har våre kursholdere bidratt med fagkunnskap og oppskrifter.

Norsk Smaksskule har utarbeida eit ressurshefte for arbeid med smak i skulen.

Her er filen: Trykk her for å laste den ned.