Den mektige Vangskyrkja er ei steinkirke som stod ferdig i 1277. Den første kirka som stod her var i tre, sannsynligvis ei stavkirke, men i et kongebrev fra 1271 takker Magnus Lagabøte vossingene fordi de bygger steinkirke i stedet for trekirke, og følger rådet fra hans far, Håkon Håkonson. Vangskyrkja er i bruk den dag i dag med gudstjenester hver søndag.

Kart