Det er to gamle skolebygninger på Vølneberg.

Vølneberg gamle skole ble bygget i 1863, og ble nedlagt som skole i 1923. I dag er den gamle skolestua fredet i henhold til kulturminneloven.

Skolen var blant åtte skoler som Sørum kommune tok i bruk fra nyttår 1864. Skolen inneholdt skolestue, kammers, kjøkken, stue og to rom i annen etasje. Uthusene var låve, vedskjul med doer, fjøs med fire båsplasser, grise- og hønehus og stabbur. Skolen  åpnet med 60 elever fordelt på to klasser med skoletid 24 uker i året, og var fra 1890 tredelt.

De første ti årene delte Vølneberg og Fosserud kretser lærer, som ikke bodde på Vølneberg skole. Gulbrand Kristiansen, som var lærer ved Vølneberg skole fra 1874 til 1904, hadde fra 1857 garden Søstua Egner og bodde med familien der. Gulbrand Kristiansen kom fra Refsum skole, som nå er revet. Han hadde begynt som omgangsskolelærer i 1857. Etter at skoleloven av 1860 forlangte fastskoler og seminarutdannete lærere, tok han videre utdanning.

I skolestua er det 14 dobbelte og 2 enkelte pulter, vendbar tavle, kateter overført fra Vølneberg skole fra 1923, og fra andre gamle skoler i kommunen var det gitt karter og plansjer i ruller til å feste i taket og trekke ned for undervisningen samt et brukbart mindre orgel. Skolestua hadde tidlig fått en stor rundbrennerovn til oppvarming vinterstid.

I forbindelse med den kulturelle skolesekken har skolehuset siden år 2000, i samarbeid med Blaker og Sørum historielag, blitt brukt for å vise elevene hvordan skolen var i gamle dager. Uthuset er også satt i stand, med en samling gamle landbruks-redskaper fra jordbruket med hesten som drivkraft. (Kilde: Blaker og Sørum Historielag)

Vølneberg Skole er fra 1923 og ble brukt som skole til 1957.

På 80-tallet kjøpte Vølneberg velforening huset fra kommunen som samfunnshus. I andre etasje er det en leilighet og vevstua til Vølneberg Vevring. I kjelleren har Norsk Frøpresse sitt produksjonslokale. Mye av oppussing og vedlikehold gjøres på dugnad. Alle inntektene blir brukt på vedlikehold av huset.

I dag brukes huset til samlinger i velforeningen, og det leies ut til privatpersoner, lag og foreninger.

Kart