Tunet ligg vakkert til på Haueleite ved foten av Rotsethornet med utsikt over fjorden. Volda bygdetun på Haualeite er bygdemuseum for Volda Kommune. I dag har bygdetunet kring 20 bygningar som er ordna lik ein vanleg sunnmørsgard frå midten av 1800-talet. Det eldste huset på tunet er ei sengjabu frå 1500-talet. Garverimuseet ligg i Rotsetfjøra i Volda sentrum. I dette garveriet vart det drive organisk garving samanhengande frå 1870 til 1971. Garveriet er intakt med komplett utstyr for organisk garving.

Kart