Vinger kirke er en kirke i Kongsvinger i Hedmark. Opprinnelig navn er Vår frelsers kirke.

Kirken er hovedkirken i Vinger og står i dag ved Øvrebyen på Tråstad i byen Kongsvinger. Den er en hvitmalt korskirke i tre fra 1697 med et løk-kuppelformet klokketårn fra 1855.[ Kirken er korsformet og har 450 sitteplasser.[3] I tilknytning til kirken er det bygget et krematorium med urnelund. Plassen foran kirken var lenge ekserserplass, men er nå parkeringsplass for de som skal besøke kirken eller kirkegården.

Kart