Bergkunsten i Alta er oppført på UNESCOs verdensarvliste og består av fem områder med til sammen ca 6000 helleristninger og hellemalerier i de indre deler av Altafjorden. Hjemmeluft er det største området og det eneste som er tilrettelagt for publikum. Bergkunsten ble laget av jeger- og fangstfolk for ca 6-2000 år siden, og en kan skille ut flere stilfaser. Motivene er varierte. Det er ulike jaktscener, båter og mennesker, og dyrearter som rein, elg, bjørn, hval, kveite og fugl.

Kart