Vegen over Tronåsen stod ferdig i 1844 og fungerte som hovedferdselsåre i 100 år fram til 1945. I sin tid ble denne strekningen regnet for å være den vanskeligste på den sørlandske hovedveg med en stigning helt opp mot 1:3 og med 11 skarpe svinger. I dag er den en envegskjørt «veteranveg» fra Rogalandssida mot Vest-Agder. Det er rasteplass med informasjon og kiosk i Tronvik.

Kart