Bygdesamlinga på Dolstad hører inn under Vefsn Museum og gir deg et innblikk i byggetradisjoner og livsforhold i Vefsnbygdene gjennom 300 år. Blant mange andre hus på tunet finner du eldhuset fra Forsjord, som trolig er 1600-talls og ett av Vefsns eldste. Her finnes ei svært rik gjenstandssamling, og det er laget spesialutstillinger i de ulike husene. Stikk også innom kafeen i Perjordstua som byr på tradisjonsrik mat og en særegen stemning. Dolstad kirke, bygd etter modell av Bakke kirke i Trondheim i 1735, ligger like ved.

Kart