Grenselandmuseet har faste utstillinger om 2. verdenskrig i grenseland, samisk kultur, gruvedrift ved A/S Sydvaranger og Kaare Espolin Johnsons kunst. En rekke skiftende utstillinger dokumenterer Grenselandets kultur og historie. Museumsbutikken selger kunsthåndverk, bøker, suvenirer, plakater og kunstkort. Saviomuseet er også lokalisert på Grenselandmuseet. Museet er bygd opp rundt den samiske billedkunstneren John Andreas Savio (1902-1938), fra Bugøyfjord utenfor Kirkenes. Han mest kjent for sine skildringer av samenes liv.

Kart