Ved Vang kirke står det en sjelden bilde- og runestein. Steinen ble reist omkring år 1000, i overgangstiden fra hedensk til kristen tro. Steinen er om lag 2 meter høy og framsida er rikt dekorert med bl.a et fabeldyr, en løvefigur, bladverk og båndfletting. Det er hogd inn 42 runer i steinen som er tolka slik: «Gåsesønene reiste denne stein etter Gunnar, brorson sin».

Kart