Oppgongssag frå 1875. Det er ei såkalla rammesag med mange blad. Sago er bygd på ein solid gråsteinsmur, med helletak. Saga vart driven av eit undervasshjul (ein kvernkall). Tømmeret vert drege opp med eit overvasshjul (ei vassmerr). Saga var i full drift til i 1930-åra. I 1997 vart saga flytta. Nærleiken til Mehlselva og Steinparken gjev saga ein svært sentral plass i kulturlandskapet. Rennande vatn, vasshjulet som sviv rundt og lukta av nyskore tømmer gjev ei spesiell sanseoppleving.

Kart