I 1830-årene ble et eldre hus bygd om for å huse presten Ole Aabel. Dagens Aabelheim var deretter bolig i over 100 år fram til 1943, da Anna Jordal åpnet pensjonat med 5 senger i huset som da var fredet. Hun hadde knapt med kapital, så hun brukte et helt år før åpningen til å veve alt av duker, servietter og sengeklær. Anna var også ei glimrende kokke, og ryktet om den gode maten spredte seg, særlig blant sportsfiskere. Hennes etterkommere har drevet dette koselige pensjonatet siden, de senere årene sammen med Vangen Motell som ligger like ved.

Kart