Vadsøya kulturpark er en del av Varanger museum IKS, avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Her er kulturminner, våtmark og hekkeområder for sjeldne fuglearter. Tufteområdet ved øyas nordøstre strand er av de best bevarte middelalderbyer i Norge, bebodd til ca 1500-1600, da befolkningen flyttet til til fastlandet. Kirkegården ble senere brukt av russere og kalles «Russerkirkegården». Her finner du også en luftskipsmast, konstruert til Roald Amundsens ferd med luftskipet «Norge» i 1926, samt mange krigsminner. Her er også utstillingen «Luftskip og båter».

Kart