Uvdal stavkirke ble bygget i 1168. Kirken er en «midtmast-kirke» ofte kalt «numedalstypen». Midt i det opprinnelige skipet står en stolpe, som er forbundet med skipets stavlegjer, og som støtter opp takrytteren. Kirken har hatt et smalere kor, som ble avsluttet med en halvrund apsis mot øst. Rundt hele bygningen løp en svalgang. Allerede i middelalderen ble skip og kor utvidet. Større utvidelse kom på 1700-tallet. Kirken er overdådig dekorert innvendig. Gudstjenester og noen konserter om sommeren. Kirken eies av Fortidsminneforeningen.

Kart