Utstein var opprinnelig kongsgård, og her bodde Harald Hårfagre i tiden etter slaget ved Hafrsfjord. Klosteret er trolig oppført ca 1260 og ble brukt av augustinermunker. Etter reformasjonen var det krongods. Fra 1700 kom det i norsk eie, og i 1750 bosatte fogden Christopher Garmann seg her og satte bygningene i stand. Utstein er Norges eneste bevarte kloster fra middelalderen og benyttes som museum, seminarlokaler, til gudstjenester og konserter. Det er utleie til selskaper og brylluper med menyer basert på historiske og lokale tradisjoner.

Kart