Tyholmen er den eldste og best bevarte bydelen i Arendal, og består av Øvre og Nedre Tyholmen. Tyholmen bestod opprinnelig av flere holmer mellom Kittelsbukt og Pollen. Området har bevart sitt særpreg. Arendal gamle rådhus og Trefoldighetskriken. Flere arkitektoniske bevaringsverdige/fredede hus.

Kart