Forvaltergården i Tvedestrand er en av de eldste og best bevarte bygningene i byen og er fra 1775. i Forvaltergården bodde proviant- eller magasinforvalteren som hadde ansvaret for all inn- og utskipning til Næs Jernverk.

I 1880 flyttet forvalteren ut og Tvedestrand apotek inntok lokalene. Dette var store og flotte lokaler etter datidens standard og apoteket ble værende her fram til 1991. Dagens interiør er fra 1929 med innredning i flammebjørk.

I dag er Forvaltergården museum og du besøker det gamle apoteket og den gamle kramboden. Museets krambod har interiør og gjenstander fra første halvdel av 1900-tallet. Her selger vi bl.a. gammeldagse drops og lokalhistorisk litteratur.

Du kan også se utstillingen «Tvedestrand gjennom 1000 år» og en utstilling om konfeksjonsfabrikken Frøja som vi har kalt «Frøja – fra snørekorsett til hold-in. Undertøysproduksjon i 92 år».

I den idylliske museumshagen er det kafe og arrangementer gjennom hele sommeren.

Kart