Varanger museum IKS, avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvenkultur. De finsktalende kvenene vandret til Ruija, Havlandet, på 17- og 1800-tallet og bosatte seg i Nord-Troms og Finnmark. Kjernen i museet er Tuomainengården eller Viinikkagården, en kvensk bygård fra 1840-årene med bolig, stall, sauna, bakeri, butikk og smie under samme tak. Både byggeskikk og tømmer kom fra Kvitsjøen. Sauna og bakeri er fortsatt i bruk. Her er utstillinger om kvenenes liv og virke. Boligen er innredet slik den var da familien bodde der.

Kart