Trautgruva var i drift fra 1770 til 1830. Jernmalmen de tok ut her, ble lagret om sommeren og fraktet til Odals Værk om vinteren. Her kan du se rester etter et lenseanlegg som gikk under navnet Konsta og som pumpet vann ut av gruva. Det er en skiltet tursti med informasjonstavler som går fra hjulhuset til gruva. Lokalsamlingen på Sand gamle kommunehus har en modell av Konsta.

Kart