Torpo stavkirke er den eneste i Hallingdal som er bevart.Kirka ble reist omkring 1160. Nå står kun skipet igjen, resten er revet. I kirken fantes et lectorium med buet tak over, en baldakin. Baldakinen, som fortsatt finnes, er rikt dekorert med tre motiver – dommedag, Margarethalegenden og korsfestelsen. En skisse fra 1855 viser at det utenfor kirken sto en støpul – et klokketårn. I tilknytting til kirken finnes den gamle varmestuen for kirkelyden – Kyrkjestugu. Den er også åpen for publikum. Kirken eies av Fortidsminneforeningen.

Kart