På Sveinhaug kan du sove på Bjørnstjerne Bjørnsons rom; et av husets vakre 1800-talls interiører. Bjørnson var gjest her ved flere anledninger, da Sveinhaug var et kultursentrum i bygda; et gjestfritt og lystig hus med et politisk og kulturelt oppegående vertskap som drev skysstasjon og senere sommerpensjonat. Nå er både gjestevirksomheten og lystigheten er tatt opp igjen. Dagens eier er kunsthistoriker og har gjenskapt den opprinnelige og storslåtte fargesettingen, med sjablongdekor, marmorering og ådring. Og åpnet alt for pensjonatgjester!

Kart