Besøkende får se gamle bruksting. 10 restaurerte bygninger: to husmannsstuer og eldhus fra 1700-tallet, stabbur fra 1600-tallet, kvernhus og jordkjeller fra 1800-tallet, låve med fjøs og leilighet fra tidlig 1900-tall, samt museum i 2. etasje i låven, langhus fra 1800-tallet (med opplegg for servering), smie bygget i stein etter modell fra lokale smier på 1800-tallet og en støl på fjellet. Alle bygningene er innredet etter fra den epoken de er bygget i. Omvisning i museet, servering, turgåing til restaurert fjellstøl.

Kart