Struves meridianbue, oppkalt etter den russiske astronom og geodet Friedrich G. W. Struve (1793-1864), kom på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Med grunnlag i måling til fots 1816-1855 bestemte man at jordas radius var 6 378 361 meter, 224 meter mer enn vi med dagens avanserte målemetoder vet at den faktisk er. Oppmålingen var et samarbeid mellom Russland, Sverige og Norge. Struves meridianbue ble målt ved hjelp av en gradmålingsrekke på 2822 km fra Ismail ved Svartehavet til Fuglenes i Hammerfest. Meridianstøtten her er det nordlige endepunktet.

Kart