Stordal gamle kyrkje frå 1789 ser ut som ei vanleg åttekanta kyrkje frå utsida, men innvendig er kyrkja så rikt dekorert at ho har fått namnet «Rosekyrkja». Vegger og tak er dekte av rankar, snirklar, roser og bilete frå bibelhistoria. Kyrkja vart overteken av Fortidsminneforeningen i 1908.

Kart