Historien om Stor-Elvdal Hotell

Stor-Elvdal Hotell sentralt plassert midt i Koppang sentrum ønsker dere hjertelig velkommen til et hyggelig og inspirerende opphold hos oss. Det daværende Koppangtunet Hotell, grunnlagt i 1975 av skipsreder Lars Krogh, ble i mars 2014 overtatt av bokantikvar, gallerieier og kunsthandler Pål Sagen. Han og familien har eid et mindre gårdsbruk i Stor-Elvdal siden 2007. Hotellanlegget er formet som et tun med ca. 10 mål tomt og består av hovedbygningen, egen scenebygning og 9 fredete eller vernede tømmerbygninger. Disse fikk Krogh flyttet hit til Koppang i 1974 – 75 og de har tidligere stått andre steder i Østerdalen. Kronen i juvelen er den nyrestaurerte Barfrøstua vår som er et av de første byggene i Norge som ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1923. På selve «Tunet» har vi pr. i dag 19 dobbeltrom til utleie i tillegg til seks rom i stasbygningen på gården Nordstu Koppang. Den nye eieren ønsker å profilere kunst og kultur og formidling av dette som en bærebjelke i driften av Stor-Elvdal Hotell. Hotellet får fra juli 2016 eget museum og museumsbibliotek, og hele anlegget vil romme spennende og viktig norsk kunst helt fra 1700-tallet og opp til vår tid i tillegg til bøker og trykk fra 1500-tallet og senere. Vi skal gjøre alt for at våre gjester skal få gode og minnerike opplevelser i en unik atmosfære, og dette innbefatter også alt rundt begrepet ekte mat- og drikkekultur. 
Den nye eieren av hotellanlegget på Koppang har siden overtagelsen i 2014 utført en rekke oppgraderinger og forbedringer både rundt bygningene og driften. Dette er en prosess som vil fortsette og det sonderes for tiden rundt mulighetene for en utbygging. Dette for å få et økt antall rom samt kanskje også få en konferansesal med topp moderne audiovisuelt utstyr. 
Det er eierens intensjon etter hvert å få med anlegget i de relevante hotell og restaurantkjedene tilpasset de historiske røttene som ligger bak grunnleggelsen av Stor-Elvdal Hotell. 
Koppang er bygdesentret i Stor-Elvdal kommune og ligger svært sentralt til midt i Østerdalen omtrent halvveis mellom Oslo og Trondheim og har også gode forbindelser øst – vest. Koppang som et større sted ble bygget opp takket være Rørosbanen og den bidrar den dag i dag til å gjøre Koppang til et levende samfunn. I tillegg til vårt stolte hotell finnes det meste her på Koppang. I sentrum og i nærheten er det bl.a. to store matbutikker, Vinmonopol, frisører, serveringssteder, byggevarefirmaer, Radio & TV, stort elektrikerfirma, flere byggmestere, møbelprodusenter, bensinstasjon, politistasjon, legesenter, betjent bankfilial, bilverksted, campingplass mm. Nyervervelsen på Koppang er et moderne treningssenter bare 200 meter fra hotellet. Vi låner gjerne ut inngangskort til våre hotellgjester!                                                                         

De fleste vil hevde at Koppang er den virkelige inngangsporten til Østerdalens storslåtte natur og fjellkjeder. Stor-Elvdal kan by på mange rekreasjonsmuligheter gjennom hele året. . I vest kan du gå eller kjøre i Aasmund Olavsson Vinjes fotspor langs Vinjeveien og fra Vinjestøtta (925 moh) har du panoramautsikt over et unikt turområde. Vel tilbake på hotellet og inspirert av turen kan du i museumsbiblioteket vårt «Jegersborg» besiktige en av landets viktigste og mest omfattende boksamlinger av 1. utgavene til A. O. Vinje. Her oppbevares det bl.a. flere varianter av «Ferdaminni» fra 1861 som inneholder diktikonet «No ser eg atter slike Fjøll og Dalar».  Dette diktet er inspirert av Vinjes opphold i Stor-Elvdal på vei til Trondheim sommeren 1860. I nordvest troner Rondanemassivet majestetisk. I Sollia ved foten av fjellkjeden bodde Harald Sohlberg årene 1900 – 02 og han utførte her mange av sine skisser og utkast til det som siden har blitt et nasjonalt ikon, «Vinternatt i fjellene» (eller som vi gjerne sier i dag «Vinternatt i Rondane»). Et vakkert og signert eksemplar av originallitografiet til Harald Sohlberg kan betraktes i resepsjonen på Stor-Elvdal Hotell.                                                            
 

Kart