Stokk & Stein ble etablert i 1997 og feirer dermed 15 år i år. Stokk & Stein har hatt mange restaureringsoppdrag for bl.a. Riksantikvaren med både rapportskriving og restaureringsoppdrag. Med utgangspunkt i Lom og Nord-Gudbrandsdalen, som har den største konsentrasjonen av freda og verneverdige laftehus i landet, har Stokk & Stein et enestående utgangspunkt for ytterligere å perfeksjonere seg i slike oppdrag. Vi har nå nylig skiftet alt takspon og tjærebredd Gol stavkirke på Folkemuseet på Bygdøy, i Lom har vi bl.a. restaurert Andvord gard.