Vikingkongen Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad 29. juli i 1030, i et forsøk på å vinne kongsmakten tilbake. På tross av Olav Haraldssons rykte som hard hersker, ble hans død starten på en helgendyrking uten sidestykke i vårt land. Uforklarlige hendelser og politisk maktkamp der nasjonal selvstendighet stod i fokus, ga grunnlaget for legenden om Olav den Hellige. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har siden 1996 hatt status som nasjonalt knutepunkt med et spesielt ansvar for formidling av historien knyttet til Olav den Hellige. Kultursenteret omfatter kulturhus, Spelet om Heilag Olav og et folkemuseum med ca 30 antikvariske bygninger. Olavstradisjonen blir formidlet på ulike måter. Mest kjent er «Spelet om Heilag Olav», Nordens største og eldste friluftsteater, som i 2014 fyller 60 år! Stiklestads historie oppleves også gjennom utstillinger, seminar, teaterforestillinger, tilbud til barn og skoleklasser osv. Kultursenteret fungerer også som regionalbefolkningens kulturelle storstue med konserter, teaterforestillinger og familiearrangement hele året rundt. Kurs- og konferansefasiliteter for opptil 250 deltakere. Middelaldergården Stiklastadir er åpen med opplevelser for hele familien hele sommeren, og Kulturhuset som rommer flere utstillinger er åpent hele året.

Kart