Stiftsgården ble bygd i årene 1774-1778 som bolig for enkefrue og kammerherrinne Cecilie Christine Schøller. Stiftsgården blir regnet som Nordens største trepalé med sine ca. 140 rom på til sammen 4000m2. Anlegget har vært i Statens eie siden 1800, og har vært brukt i forbindelse med kronings- og signingshøytideligheter. I dag er dette Kongens og Dronningens offisielle residens i Trondheim. Stiftsgården er åpen for omvisning om sommeren, men med forbehold om kongelig besøk! Besøkene skjer bare i følge med omviser.

Kart