Låna ble bygget i 1720-årene og 1744, var prestebolig til 1960. Låna og haven ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 1996. Kommunestyret omgjorde eiendommen til privat stiftelse i 2002, den ledes idéelt. I låna er interiør fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Man kan få omvisning i så og si alle rom, med informasjon om bygningshistorie, om istandsetting og fra lånas personalhistorie, f.eks. om Anders Hovden og Hans Nielsen Hauge. Det legges vekt på solid kulturminnevernarbeid, og en rekke dokumentasjonshefter er utlagt.

Kart