Orkdal bygdetun består av i alt 13 bygninger. Gården Oppstuggu Berbu var etter gamle skinnbrev i drift allerede på midten av 1300-tallet. Husene som står der i dag er fra 1800-tallet. Svorkåsgården med hus fra tiden 1730-1850 er flyttet til Oppstuggu Berrbu. Sivertsengården og husmannsplassen Pålstadhusa hører også til bygdetunet. I Sivertsengården er lokalene innredet med kjøkken og møtelokaler slik at det kan brukes til mindre selskap. Ellers blir låven brukt til bryllup, konserter og andre kulturarrangement.

Kart