Steinringen på Veen består av sju store flyttblokker, opprinnelig opprette, som er stilt i en sirkel. Steinringen stammer trolig fra folkevandringstiden (400-600 e.kr.). Arkeologiske undersøkelser fra inn- og utland har vist at steinringer markerer graver fra eldre jernalder, kanskje var de også et sted for bønn til datidens guder og ulike seremonier. Steinringen på Veen er en av to registrerte steinringer i Hedmark, og ligger på en furumo om lag 500 meter sørvest for Veenskrysset. Atkomst er tilrettelagt gjennom turstien Kirkerunden/Stenringen.

Kart