Stange Gjestegård er et intimt gårdstun med selskapslokaler på låven og park tegnet av l.ark. Rainer Stange. Låven rommer peisestue i første etasje og original festsal med svalgang i annen etasje. Gården har 4 rom/leiligheter for overnatting: Det Blå og Grønne rommet, Hagestua og Trevet. Hekker omslutter tunet og inneholder Gamlehagen, Eplehagen og Parterret. Stedets attraksjon er en labyrint til minne om slagene på Re i 1163 og 1177. Det er opparbeidet tursti til bekkene og til Ramneselva, som har fisketrapp og Mølledam med damkroner fra 1500.

Kart