Sagbruksvirksomhet og trelasthandel var grunnlaget for byen Namsos ved utløpet av Namsen. Allerede i 1853 ble Norges første dampsag, Wullum-saga, anlagt i Spillumsvika. Navnet Spillum Dampsag & Høvleri oppsto i 1884. Fortida lever på Norsk Sagbruksmuseum, arbeidsplassen på saga er stort sett slik den var før 1947, og her kan du oppleve de gamle maskinene i full virksomhet. Høvleriet er også intakt, produserer og leverer høvlet panel og listverk med brukets tradisjonelle profiler, noe som er etterspurt vare – både lokalt og regionalt.

Kart