Vårens farlige eventyr er en betegnelse som er brukt på tømmerfløtinga. På fløtermuseet er det fremdeles mulig å vekke til live minner om dette fløtingseventyret. Museet ligger ved Osensjøen i Åmot kommune. Her er det drevet fløting fra siste halvdel av 1700-tallet og frem til 1984. Fra 1930-tallet var Sørlistøa base for fløtinga på Osensjøen. M/S Trysilknut ble bygget som slepsbåt i 1914 og brukes nå i turisttrafikk. Båten eies av museet. Vakre treutskjæringer er laget av kunstneren R. Nysæther og har en sentral plass i utstillingene.

Kart