Sør-Fron kyrkje er ei stor åttekanta steinkyrkje frå 1700-talet, og blir også kalla Gudbrandsdalsdomen. Kyrkja har sitteplassar til over 700 personar. Byggmester var Svend Aspaas, som også bygde Røros-kyrkja. Sør-Fron kyrkje er også eit attraktivt konsertlokale. Nytt orgel vart installert i kyrkja på 1990-talet.

Kart