Skipsbyggingsmuseet Skaalurensamlinga finn du i eit gammalt sjøhus frå rundt 1890, som ligg på kaia i Rosendal. Sjøhuset rommar ei unik samling av verktøy og anna utstyr for bygging av større trefartøy, såkalla halvmodellar av fartøyskrog, byggjeteikningar og fotografi av ulike båttypar. I tillegg til alle godbitane for fartøyinteresserte finn du også ei mindre samling frå den gamle handelsbua på staden.

Kart