På Molandsmoen, attmed riksvegen ,står «Skeidsteinen», eit minnesmerke både over kulturen i tidlegare tider og runerissarar. Runene på steinen er mogleg rissa i det 11. hundreåret. Tidlegare var det fire steinar som danna ein firkant, dei tre andre er blitt borte. På staden der dei stod, samla bygdefloket seg på «Skeiddagen», ein viktig dag på hausten etter at grøda var i hus. Då var det kappriding og andre tevlingar, det var dagen for å vise karstykke, for hesteslagsmål, villskap og dans.