Harald Sæverud (1897-1992) var en av de mest markante norske komponister i det 20. århundre. Hans kanskje mest kjente musikkstykke er «Kjempeviseslåtten», som ble det musikalske symbolet på den norske motstanden under krigen. Siljustøl var i 1939 Vestlandets største privatbolig. Deler av huset ble åpnet som museum i 1997 i forbindelse med komponistens 100-årsdag.

Kart