Sikkilsdalen – Norsk hesteavlsseter Sikkilsdalen, arnestedet for den systematiske hesteavlen i Norge. Statens hesteavlsseter ble etablert sommeren 1862. Sikkilsdalen var kjent som et område med utmerkede beiter, og mange bønder i Gudbrandsdalen var kjent som framifrå hestekarer. De best premierte hoppene fikk gratis adgang til seterhingsten. Sommeren 1868 ble Sikkilsdalen tatt i bruk som hesteavlsseter. Veikle Balder var den første hingsten som ble sluppet her, og han er stamfar til dagens dølahester og kaldblodstravere. Hesten var selve drivkraften i jord- og skogbruket, og den har gjort en uvurderlig innsats som skysshest og militærhest. Sikkilsdalen er nært knyttet til historien rundt vår nasjonalrase dølahesten, og det tradisjonsrike hesteslippet rundt St.Hans er den dag i dag et populært møtested for hesteeiere, organisasjoner og andre interesserte. I dag er det tre hamner som er i bruk, der hingstene går med hver sine hoppefølger. I dag er navnet Norsk hesteavlsseter. På det meste fantes det så mange som elleve statlige hestehamner i Sør-Norge, men i dag er det kun de tre i Sikkilsdalen igjen. Hesteslippet driftes nå av Norsk Hestesenter.