Setesdalsmuseet er eit regionmuseum for bygdene i Setesdal. Hovudutstillinga – «So gjekk me kledde i Råbyggjelaget» – viser bruken av dei vakre setesdalsdraktene. «Kraftutbygginga i Setesdal» tar for seg økonomiske, økologiske og sosiale konsekvensar. Du kan også oppleve diktarstua til forfattaren Hans Henrik Holm (1896-1980). Sommarutstillinga 2010 ber namnet «Lengselens bilder», og tek utgangspunkt i gamle amerikabilete som utgangspunkt for å fortelje noko frå soga om utvandringa til Amerika.

Kart